Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně - škola doma rss

Vstup do školy


Opatření MŠMT a zápis do 1. tříd aktuálně

Vážení rodiče,

v souladu s pokynem MŠMT bude letošní zápis do prvních tříd proveden elektronicky.

Prosíme o vyplnění dokumentů, které najdete na našem webu  v záložce Ke stažení (nebo Důležité a Zápis do 1. třídy), a jejich zaslání na e-mail skola@ksidlisti.cz,  (s elektronickým podpisem, datovou schránkou či poštou).

Nemáte-li možnost dokument oskenovat a zaslat (či jinak autorizovat), pošlete požadované údaje napsané v e-mailu bez použití formuláře, abychom mohli zápis administrativně vykonat. Vyplněné formuláře je možné i vhodit do schránky umístěné u hlavního vchodu do školní budovy. 

Elektronický zápis proběhne 1. a 2. 4. 2020. Až do konce dubna budeme ale ještě přijímat přihlášky těch, kteří v tomto termínu nebudou mít možnost zápis provést.

Pokud žádáte o odklad školní docházky či předčasný nástup k plnění školní docházky a ještě vám chybí potřebná potvrzení, žádost zašlete k nám bez potvrzení, ta pak dodáte, jakmile to bude možné.

Máte-li dotazy, použijte e-mail j.kolarova@ksidlisti.cz, j.zelenkova@ksidlisti.cz , či telefon 605 281 853 nebo 734 148 417. 

Slavnostní akt zápisu spojený s prohlídkou školy pak uskutečníme v epidemiologicky příznivější situaci, o termínu vás  budeme informovat. V tento den pak ověříme originály dokumentů potřebných k zápisu, což jsou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V platnosti zůstává způsob přijímání. Přednost při přijetí mají žáci ze spádového obvodu, dále sourozenci již docházejících dětí a nespádoví žáci budou přijati do naplnění kapacity. Při naplnění kapacity by dne 4. 5. 2020 došlo k losování nespádových žáků.

Nahlížení do spisu bude pak možné 5. 5. 2020 od 11.00 do 12.00. 

Výsledky zápisu pak budou zveřejněny na webu školy v nejbližším možném termínu v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že společně zápis v této náročné situaci zvládneme, a my všichni se na vás a budoucí žáky naší školy budeme těšit.

Vedení školy 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.4.2020 14:37  •  Přečteno: 250x

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I

 

Odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu - Ošetřovné pro OSVČ

 

 

 

Autor: admin  •  Vydáno: 1.4.2020 12:42  •  Přečteno: 69x

Maturita a jednotná přijímací zkouška 2020 - aktualizace k 1.4.2020

Milí maturanti, deváťáci, rodiče,

bezesporu sleduje s napětím všechna jednání o průběhu letošních maturit a přijímaček na SŠ.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Stanovena doba konání zkoušek - u přijímací zkoušky ne dříve než za 14 dnů po otevření škol, u maturit za 21 dnů po otevření škol (když toto nastane do 1.6.).

Podrobné informace včetně odkazů na schématy konání jednotlivých zkoušek najdete na webu MŠMT

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Pevné nervy všem 

 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.3.2020 14:46  •  Přečteno: 80x

Milí rodiče, žáci, studenti

po včerejším projevu ministra Plagy je nám všem jasné, že vyučování na dálku nepotrvá tak krátkou dobu, jak jsme všichni doufali.
Přes počáteční snahu vyučujících plnit výuku v souladu se školním vzdělávacím programem je nyní jasné, že budeme muset přikročit k úpravám obsahu učiva v jednotlivých ročnících.
To, co teď všichni v této nelehké době potřebujeme, je řád. Za uplynulý týden už si jednotliví vyučující nějaký mechanismus fungování se žáky nastavili, ale pokud už teď víme, že „škola doma“  bude delší dobu, je třeba nastavit další pravidla, která by byla čitelná pro rodiče, žáky i studenty, a to bude úkol třídních učitelů i jednotlivých vyučujících.
Situace je nejtěžší pro žáky 9. třídy, kteří se ve spolupráci se svými učiteli snaží o efektivní přípravu na přijímací zkoušky, a také pro maturanty. Všichni ale mají možnost komunikovat se svými pedagogy  a také této možnosti hojně využívají. Ostatní žáci a studenti by měli doma pracovat podle svých možností a individuálních potřeb a využít této situace, která jim umožňuje pracovat na úkolech vlastním tempem.
Rodiče prosíme, aby škole byli nápomocni především povzbuzováním dětí k plnění úkolů. Tam, kde si žáci nebo studenti nevědí se zadanou prací rady, využívejte všech dostupných kanálů pro komunikaci se školou, kontaktujte své pedagogy. Jsou připraveni s vámi spolupracovat ve skupině i individuálně a řešit úkoly spolu s vámi, vysvětlovat, nabízet řešení.
Uvědomuji si, že situace je náročná nejen na psychiku, ale mnohdy i na technické možnosti jednotlivých rodin. Ale i tady můžete kontaktovat třídní učitele a jsem si jistá, že nalezneme společné řešení.

Jsem přesvědčena, že společně s vzájemnou podporou a tolerancí tuto náročnou situaci zvládneme na výbornou. Obtížnou látku znovu probereme po návratu do školy, některé tematické celky přesuneme na začátek nového školního roku. Klasifikaci na konci letošního školního roku přizpůsobíme podmínkám a průběhu 2. pololetí. V této souvislosti budeme muset zrušit i naplánované ozdravné pobyty. Zaplacené zálohy budou vráceny na váš účet.

Děkuji vám všem za projevy sounáležitosti, podpory a ocenění práce všech pedagogů. Jsem ráda, že moji kolegové se s takovým nasazením vrhli do práce, která je ještě náročnější než obvykle.

Věřím, že tato těžká situace nás posune dál a ukáže nám nejen nové možnosti vzdělávání, ale i spolupráce rodiny a školy.

H. Pondělíčková
ředitelka školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 24.3.2020 16:22  •  Přečteno: 133x

Konzultace se školními psycholožkami

I po dobu uzavření školy v souvislosti s  epidemiologickou situací máte možnost využít činnosti našich školních psycholožek.

S Mgr. M. Šedivou můžete konzultovat na e-mailové adrese m.sediva@ksidlisti.cz, případně též na e-mailu msediva@ppppraha.cz

Mgr. R. Konopásková je Vám k dispozici v úterý a ve středu v době od 9.00 do 11.00 hodin přes telefonní číslo 241 090 230.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.3.2020 17:37  •  Přečteno: 62x

Činnost pedagogicko-psychologické poradny

Vážení rodiče,

provoz pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 je omezen, do odvolání se neprovádí vyšetření, skupinová setkání a vydávání zpráv. 

Všechny potřebné informace najdete na ppppraha.cz v záložce Aktuality, případně pište na poradna@ppppraha.cz

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.3.2020 17:25  •  Přečteno: 14x

Mobilní kontakt na sekretariát školy

Vážení,

v případě potřeby můžete kromě pevných linek volat na číslo

605 281 847 (sekretariát školy)

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.3.2020 9:14  •  Přečteno: 122x

Informace k epidemiologické situaci a hygienickým opatřením

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření se týká i školských služeb poskytovaných v prostorách školy, tzn. školní dužiny a školní jídelny (výdejny)

Uzavřena je od 18.3. i MŠ Kaplická.

Rodiče dětí do 10 let věku mohou čerpat ošetřovné :

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ potvrzuje škola, formulář vám vydáme, případně je ke stažení na www stránkách školy spolu s informacemi MPSV. Také můžete formulář zaslat elekronicky na adresu skola@ksidlisti.cz a my vám ho potvrzený zašleme zpět.

Provoz kanceláře pro vydávání potvrzení je v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin.

Škola zajistí výuku elektronickou cestou přes webovou aplikaci Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.3.2020 14:04  •  Přečteno: 485x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent