Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Aktuálně rss

Vstup do školy

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Pro rok 2022 (od 1.1.2022) na tyto aktivity – skupinové i individuální doučování žáků – čerpáme finanční prostředky z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování je především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

Doučování žáků v rámci aktivit Národního plánu obnovy probíhá v naší škole i ve školním roce 2022/2023.


Adaptační kurz 6. a 7. tříd - příjezd

Žáci šestých a sedmých tříd dorazili do Podhradí v pořádku a již se ubytovávají.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.9.2023 10:58  •  Přečteno: 73x

Hurá do 1. třídy!

Ráno se paní učitelky sešly s dětmi před školou. Děti měly ve tvářích radost, jen u některých byly malé obavy z toho, co je asi ve škole čeká. Jakmile ale paní učitelky dorazily, tváře malých žáčků se rozjasnily. Paní učitelky všechny přivítaly a děti předaly letošním maturantům, kteří prvňáčky dovedli do jídelny za zvuku fanfár ke slavnostnímu šerpování dětí na školáky.

 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 12.9.2023 11:23  •  Přečteno: 87x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2023/2024 (pro 2024/2025)

Vážení rodiče,

pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu na víceletých gymnáziiích a středních školách a k vydávání zápisového lístku mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo přes Bakaláře.

Ve čtvrtek 11.1.2024 proběhne pro zájemce z řad rodičů informační schůzka o průběhu přijímacího řízení, podávání přihlášek a zápisového lístku, atd.

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7. třída - 17.00, učebna Z9, 1. patro

Schůzka pro rodiče žáků 9. třída - 17.45, učebna Z9, 1. patro

Na shledanou se těší

Jana Zelenková 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023 ????   (včetně sportovních gymnázií)
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2024 ????

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou.

JPZ se bude konat v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v termínech:

Čtyřleté obory:

 • 1. termín:  12. dubna 2024  (pátek)
 • 2. termín:  15. dubna 2024  (pondělí)

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín:   16. dubna 2024
 • 2. termín:   17. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory stanovena na dny:

 • 1. termín: 29. dubna 2024
 • 2. termín: 30. dubna 2024

 

Přesná kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásí ředitelé škol nejpozději do 31.10.2023 (obory s talentovou zkouškou) a do 31. ledna 2024 (obory bez talentové zkoušky).

 

Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na:

https://prijimacky.cermat.cz/

 

 Další informace k průběhu a organizaci přijímacího řízení zatím nejsou známy.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.9.2023 9:40  •  Přečteno: 30x

MATURITA 2023 – podzim – opravné zkoušky

1. Didaktické testy (společná část)

04 a 05.09.2023

Podrobné informace viz pozvánka

 

2. Praktická zkouška (profilová část)

07.09.2023, 8.30 – 9.00

Prezence – 10 minut před začátkem zkoušky před učebnou UPX

Podrobné informace viz e-mail

 

3. Písemná práce CJL (profilová část)

07.09.2023, 9.30 – 11.20

Prezence – 10 minut před začátkem zkoušky před učebnou UPX

Podrobné informace viz e-mail

 

4. Ústní zkoušky (profilová část)

12.09.2023, 8.20 – 13.15

Prezence – 10 minut před začátkem první přípravy na daný předmět před učebnou UPX (přízemí)

 

 PŘEDMĚT   PŘÍPRAVA   ZKOUŠENÍ
OD - DO 
ČJL 8:00 8:20 - 10:20
PP 10:05  10:20 - 10:50 
VES 10:35 10:50 - 11:05
PRA 10:50 11:05 - 11:20
SOP 11:05 11:20 - 12:35
AJ 12:15 12:35 - 13:15
porada ------- 13:15

vyhlášení
výsledků

po skončení porady
(cca 13:30)

 

Podrobné informace viz e-mail

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 31.8.2023 14:02  •  Přečteno: 129x

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, příznivci Školy Kavčí hory,

už se opět přiblížil okamžik, kdy odstartuje nový školní rok a doufáme, že proběhne hladce, bez komplikací a bude pro nás všechny úspěšný.

Vítáme nové prvňáčky, vítáme nové studenty 1. ročníku i nové pedagogy.

Na školní rok jsme se připravovali zodpovědně, stále se snažíme nejen dobře pracovat, ale také spolupracovat a poskytovat nejen výchovu a kvalitní vzdělávání podle zákona, ale také tolerovat, chápat, pomáhat a podporovat.

Těšíme se na Vás a věříme, že za vzájemné spolupráce a důvěry, s respektem a podporou zvládneme i letošní školní rok minimálně na výbornou.

Hodně úspěchů, radosti a zdraví přeje všem

Vaše škola

Organizace zahájení školního roku

V pondělí 4. září 2023 se těšíme na shledání ve třídách v 8.00, ve škole společně strávíme jednu vyučovací hodinu do 8.45.

Nové prvňáčky přivítáme před školou v 8.15 (před školou si je vyzvednou paní učitelky).

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky.

Oběd se vydává od 11.00 do 12.30 hodin – pouze strávníkům s uhrazenou platbou (zkontrolujte si prosím).

Studentky a studenti 1. ročníku SŠ po přivítání ve třídách odjíždějí na adaptační kurz.

Úterý 5.9.2023

1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (do 11.40)

2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin (do 12.35)

Výuka podle zkráceného upraveného rozvrhu a bez odpoledního vyučování (1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin) bude probíhat do 8.9.2023.

Užijte si poslední prázdninové dny Úžasný

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.8.2023 14:43  •  Přečteno: 733x

Opravné a doplňující zkoušky SOŠ - 2. pololetí 2022/2023

 

1. DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY – 30.08.2023, 11:00

IKT – S2B

SPA – S2C, S3C*

 

(*: S3C – část TEA lze pokračovat i 31. 8., dále dle pokynů vyučující)

 

+ do 12:00 odevzdat podklady pro klasifikaci

 

S2B – SOP (praxe)

S2B – TEČ

 

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

2. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 31.08.2023

 

a) 10:00

 • EKO – S2B, S2C
 • MAT – S1B, S3A

 

b) 11:00

 • VES – S2A, S3A
 • PRA – S3A

 

c) 11:30

 • CJL – S2C

 

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

MOŽNOST KONZULTACE PŘED OPRAVNOU ZKOUŠKOU

 

Termín: 30.08.2023 - 11:00 - 15:00 - nutno předem domluvit konkrétní čas (e-mailem nebo telefonicky)

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.7.2023 12:38  •  Přečteno: 170x

Konec školního roku 22/23

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2023 17:45  •  Přečteno: 225x

Šikovné děti z 1.B a 2.A

Blíží se konec školního roku a nezbývá než se pochlubit šikovnými dětmi. Dan Graham a Vašek Oliva z 1.B spolu s Tobíkem Novákem a Matoušem Křivdou z 2.A zvítězili se svým fotbalovým týmem AFK Slavoj Podolí v soutěži H3B 2015 (2HP) – J. Novotného 2022/2023. Moc gratulujeme.

 

Adélka Hejdová, žačka z 2.A získala ocenění ve výtvarné soutěži Pestrý svět a její výtvor se dostal až na plakát Neviditelné výstavy, která je umístěna v Novoměstské radnici. Všem doporučuji výstavu navštívit. 

M. Pospíšilová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2023 13:01  •  Přečteno: 172x

Zahradní slavnost 2023

Dne 22. června se konala již tradiční zahradní slavnost. Byli jsme rádi, že jsme se opět mohli sejít v hojném počtu.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 26.6.2023 15:38  •  Přečteno: 222x

Den Země 2023

 

V pondělí 22.5. se naši žáci 1. a 2. tříd zúčastnili akce Den Země v Centrálním parku. Bylo pro ně připraveno plno zajímavých stanovišť, kde se dozvěděli řadu informací hlavně o ochraně přírody. Dětem se velmi líbil skákací hrad a výcvik policejních koní. I počasí se vydařilo. Děkujeme.

 

Mgr. Míla Pospíšilová

 

 Den Země 2023 - plakát

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 25.5.2023 18:37  •  Přečteno: 226x

S termity jsme kamarádi i nadále!

 

Snídaně většinu dětí opět potěšila, protože byly vydatné párečky, takže druháčci plni sil vyrazili na průzkum Králova stolce a prvňáčci se vydali do Muzea Čtyřlístek. Odpoledne pak termiti připravili pro všechny děti Sportovní olympiádu jako poděkování za naši pomoc předchozího večera. Den jsme uzavřeli diskotékou, na které děti vydaly své poslední síly a pak spokojené zalezly do postýlek.

Všichni jsme si celý pobyt moc užili a vracíme se nabití zážitky a těšíme se domů!

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.5.2023 23:33  •  Přečteno: 266x

Třetí den jsme se s termity konečně spřátelili

 

Hned ráno jsme termitům vše snědli, protože jejich krupicová kaše dětem moc chutnala a dodala jim tolik energie, že druháci zvládli návštěvu Čtyřlístku, 1.A se vydala na průzkumnou vycházku na Králův stolec a 1.B zvládla splnit všechny soutěže ve družstvech. Na závěr dne se na nás pak termiti obrátili s prosbou o pomoc, takže jsme byli rádi, že jsme jim mohli pomoci!

Už je za námi polovina pobytu, takže se těšíme na to, jak si zítra užijme poslední celý den!

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.5.2023 0:10  •  Přečteno: 284x

Den druhý - termiti nás nedoběhnou aneb našli jsme kamarády v raccích :-)

 

Dnes nám přálo počasí hlavně dopoledne, takže jsme jej strávili celé venku. Okolo oběda se nám sluníčko schovalo, nicméně i tak jsme vyrazili k Máchovu jezeru, kde jsme si užili plavbu parníkem Racek a doprovodili nás při ní rackové! :-)

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.5.2023 23:03  •  Přečteno: 307x

První den v Termitu s termity :-)

 

Přestože nás několikrát přepadl vydatný deštík, den jsme si užili jak se patří a máme už po prvním dni spoustu zážitků. Takže se můžete těšit, až Vám to děti všechno budou vyprávět! Posíláme Vám pár fotek k pokochání.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.5.2023 22:05  •  Přečteno: 358x

Stará Živohošť 6.-9. třída

Výsadek 2.stupně na Živohošti proběhl bez problémů.

Zabydlujeme pokoje, vybalujeme. Přestalo pršet, tak možná stihneme před obědem i okouknout, co je tady od loňska nového.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.5.2023 11:07  •  Přečteno: 195x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 11
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent