Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně rss

Vstup do školy


Negativní dopady kouření - projekt osmých tříd

 

Žáci osmých tříd se zapojili do projektu zaměřeného na škodlivost nikotinu a tabáku. V rámci této iniciativy se žáci naučili o negativních dopadech kouření na zdraví a společnost. Vytvořili prezentace, diskutovali o vlivu kouření na jejich vlastní životy a prozkoumávali strategie prevence.

Tato zkušenost nejenže zvýšila povědomí o škodlivosti tabáku, ale také rozvinula dovednosti v oblasti prevence. Projekt pomohl žákům pochopit důležitost zdraví a přispěl k vytvoření zdravějšího prostředí ve škole i ve svém okolí.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.4.2024 12:13  •  Přečteno: 20x

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Půda?!

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.4.2024 14:24  •  Přečteno: 72x

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Třetí "výzva" letošního školního roku se zabývala problematikou odpadu.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.4.2024 8:45  •  Přečteno: 70x

Mikroklima okolí školy

V uplynulém školním roce byli žáci osmé třídy zapojeni do projektu „Mikroklima okolí školy“, který zaštiťuje ekocentrum Koniklec a naše škola se ho již tradičně účastní. V minulosti jsme díky bádání v rámci projektu získali vyvýšené záhony.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.3.2024 13:59  •  Přečteno: 124x

Letní školní družina 2024

V termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024 bude v provozu školní družina První jazykové školy v Praze 4, Praha 4 Horáčkova 1100.

 

Více informací k LŠD ZŠ Horáčkova  611 kB
pdf
Přihláška do LŠD ZŠ Horáčkova  617 kB pdf 
     

 

V termínu od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024 bude v provozu školní družina Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54.

 

Více informací k LŠD ZŠ Na Chodovci  303 kB pdf 
Přihláška do LŠD ZŠ Na Chodovci  525 kB pdf 
     

 

V případě zájmu je nutné přihlášky odevzdat na uvedených školách nejpozději do

31. 5. 2024.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 14.3.2024 16:40  •  Přečteno: 212x

Přednáška pro rodiče - Co řeší naše děti (cyklus přednášek)

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2024 17:53  •  Přečteno: 201x

Kavky Environmental Challenge – Odpady (výzva na březen)

Kavky Environmental Challenge – Odpady (výzva na březen)

Při venkovní procházce můžeme vidět nejen probouzející se přírodu, ale také spousty odpadků, které se různě povalují a příroda je ještě nestačila schovat pod svou zeleň. 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2024 17:30  •  Přečteno: 159x

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Počasí nás ovlivňuje denně, a ne vždy je podle našich představ.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 13.2.2024 14:56  •  Přečteno: 190x

PF 2024

 

Vážení rodiče, žáci, studenti, přátelé školy, 

 

je tu zase prosinec a s ním i ten letošní rok brzy dospěje ke svému konci. Přejeme Vám, abyste (leckdy hektické) zbývající dny roku 2023 strávili v co nejlepší pohodě a ve zdraví v kruhu svých nejbližších a podle Vašich představ. Tak, jako pokaždé, bychom Vám rádi na sklonku letošního kalendářního roku poděkovali za spolupráci, podporu a přízeň.

 

Do toho přicházejícího roku 2024 Vám pak všem přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úspěchů v osobním i pracovním či studijním životě, samá splněná přání, jen milá překvapení, především dobré zprávy a všem rodičům hodně radosti z úspěchů jejich dětí.

 

PF2024

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.12.2023 14:11  •  Přečteno: 331x

Výchovný koncert - Vývoj rockové hudby, hudební kolotoč a hudební škatulky

Ve čtvrtek 14. prosince zavítal do naší školy Milan Parnahaj s hudebním programem určeným žákům prvního a druhého stupně základní školy. 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.12.2023 10:46  •  Přečteno: 290x

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Druhá letošní výzva na prosinec a leden se zaměří na počasí, potažmo na globální klimatickou změnu.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.12.2023 16:44  •  Přečteno: 329x

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

V současné době je největším nepřítelem přírody člověk. Svým chování přeměňuje přírodu na některých místech k nepoznání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.12.2023 16:34  •  Přečteno: 255x

Advent začal i u nás

stromekstromek2

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 7.12.2023 15:29  •  Přečteno: 275x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2023/2024 (pro 2024/2025)

Vážení rodiče,

pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu na víceletých gymnáziiích a středních školách mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo přes Bakaláře.

Ve čtvrtek 11.1.2024 proběhne pro zájemce z řad rodičů informační schůzka o průběhu přijímacího řízení, podávání přihlášek atd.

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7. třída - 17.00, učebna Z9, 1. patro

Schůzka pro rodiče žáků 9. třída - 18.00, učebna Z9, 1. patro

Na shledanou se těší

Jana Zelenková 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023   (včetně sportovních gymnázií) (až dvě přihlášky)
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024 (až 3 přihlášky)

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Změna pořadí pak již nebude možná.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) (její výsledek) je povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě sportovních gymnázií).

JPZ se bude konat v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v termínech:

Čtyřleté obory:

  • 1. termín:  12. dubna 2024  (pátek)
  • 2. termín:  15. dubna 2024  (pondělí)

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín:   16. dubna 2024
  • 2. termín:   17. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory stanovena na dny:

  • 1. termín: 29. dubna 2024
  • 2. termín: 30. dubna 2024

 

Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky pro 1.kolo:  15. května 2024.  

 

 

Přesná kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásí ředitelé škol nejpozději do 31.10.2023 (obory s talentovou zkouškou) a do 31. ledna 2024 (obory bez talentové zkoušky).

 

Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.12.2023 9:40  •  Přečteno: 582x

ŠKOLA BEZ NIKOTINU A TABÁKU

Stále více škol se u svých žáků setkává s užíváním nových alternativních forem nikotinu, jako jsou nikotinové sáčky, e-cigarety (vapy) a další produkty. Tyto výrobky jsou mezi dětmi a dospívajícími stále více populární. K jejich užívání láká nejen propracovaný marketing výrobců, ale i poměrně snadná dostupnost. I přes legislativní zákaz prodeje těchto výrobků nezletilým není pro ně velkým problémem je získat.

Výrobky, které jsou často prezentovány jako „zdravější“ alternativa ke klasickému kouření nejsou bez rizika a důkazy o jejich škodlivosti stále přibývají. Většina těchto výrobků obsahuje nikotin, který zvláště u dětí a mladistvých vede k rychlému vzniku závislosti.

Z těchto důvodů se naše škola rozhodla zapojit do pilotního projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) "Škola bez nikotinu a tabáku”. Cílem tohoto projektu je zajistit čisté a bezpečné prostředí pro studium a práci, poskytnout žákům a studentům přístupnou formou kvalitní informace o účincích nikotinových a tabákových výrobků na zdraví, motivovat je k životu bez nikotinu a tabáku a naučit je rozpoznat manipulativní taktiky tabákového průmyslu.

Tvoříme společně pro naše děti bezpečné prostředí bez nikotinu a tabáku.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 20.11.2023 16:07  •  Přečteno: 317x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent