Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně rss

Vstup do školy


Příběhy našich sousedů 2021

Dalo by se napsat, že „již tradičně“ se v letošním školním roce naši žáci se svými učiteli zúčastnili projektu „Příběhy našich sousedů“. Je to vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd. Jeho účastníci mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit prezentaci, reportáž či dokument.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.6.2021 17:37  •  Přečteno: 18x

Informace ke změně v provozu školy od 8.6.2021

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.6.2021 11:20  •  Přečteno: 148x

Návrat středoškoláků:)

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.6.2021 17:21  •  Přečteno: 112x

Pátá výzva - Pojďme ven!

Pátá výzva - Pojďme ven!

Blíží se konec školního roku, je tu červen a s ním i další Kavky environmental challenge. Vypadá to, že by nám počasí už mohlo přát, a tak pojďme vyrazit ven!

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.6.2021 12:50  •  Přečteno: 90x

Nech brouka žít aneb májová výzva č. 4

Nech brouka žít aneb májová výzva č. 4

V květnu jsme vyrazili ven a pozorovali bezobratlou zvířenu. I když počasí příliš nepřálo, přesto se podařilo „ulovit“ pár pěkných kousků.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.6.2021 16:24  •  Přečteno: 70x

Příměstské tábory a doučovací kempy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.5.2021 15:48  •  Přečteno: 173x

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.5.2021 17:14  •  Přečteno: 458x

Nech brouka žít - Kavky Environmental Challenge 4

Nech brouka žít - Kavky Environmental Challenge 4

V májové výzvě se podíváme do živočišné říše. Konkrétně se zaměříme na bezobratlé živočichy, kteří nás všude obklopují, a většinou si neuvědomujeme jejich důležitost pro fungování celých ekosystémů. Samozřejmě i zde najdeme několik druhů, jako je např. blecha nebo klíště, se kterými je lepší se nesetkat...

A co tedy bude obsahem výzvy?

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.5.2021 17:35  •  Přečteno: 129x

V dubnu jsme sázeli, přesazovali a také slavili Den Země. A jak to dopadlo?

V dubnu jsme sázeli, přesazovali a také slavili Den Země. A jak to dopadlo?

Ačkoliv si toho počasí ještě úplně nevšimlo, začal květen, a tak je čas vyhodnotit  Kavky Environmental Challenge 3 aneb Sázej, sázíš, sázíme.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.5.2021 17:11  •  Přečteno: 119x

Scaredy Monster Goes to School

V rámci online výuky angličtiny četly děti ze 4. třídy sérii knih Scaredy Monster, o kterých jsme si potom spolu v hodinách povídali. Tyto knihy jsou postaveny na charakteru malé příšerky, která se neustále něčeho bojí; strach toto roztomilé monstrum většinou porazí s pomocí maminky...

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2021 21:50  •  Přečteno: 104x

Obrozenecká stopovačka

Obrozenecká stopovačka

V minulých týdnech se žáci osmých tříd vydali v rámci literatury do ulic "lovit obrozence".

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2021 20:52  •  Přečteno: 136x

Aktuální informace - škola od 3.5. 2021

Vážení rodiče, 

od 3.5.2021 se k prezenční výuce vrací také žáci 2. stupně základních škol.

Prezenční výuka na 1. stupni pokračuje ve stávajícím režimu, ke změně dojde v testování, kdy se žáci 1. stupně budou od 3.5. testovat pouze 1x týdně, a to v pondělí.

Prezenční výuka ve škole bude pro žáky 2. stupně v rotačním systému probíhat následovně:

  1.  týden Z6, Z7A, Z7B
  2.  týden Z8A, Z8B, Z9A, Z9B

Žáci 6. nebo 8.A třídy přicházejí do školy 7.20 

Žáci 7.A nebo 8.B třídy přicházejí do školy 7.40 

Žáci 7. B nebo 9.A třídy přicházejí do školy 8.00

Žáci 9. B přicházejí do školy 8.20 

Vstup do školy - z nádvoří, po schodech k tělocvičnám. Žáky si odvedou vyučující 1. vyučovací hodiny.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu pedagoga antigenní test. Testuje se testem LEPU nebo Singclean, který zvládne provést žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 nebo na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  najdete videa, jak testy probíhají, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky. 

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin provedeném na oficiálním testovacím místě.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

 

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem, výuka probíhá podle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování, možné jsou drobné změny.  Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány také při stravování. Na oběd jsou žáci při prezenční výuce přihlášeni automaticky, podmínkou je zaplacené stravné.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu

Vedení školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.4.2021 17:45  •  Přečteno: 351x

Jak zvládáme testování?

Jak zvládáme testování?

Chceme se Vám pochlubit, že to opravdu zvládáme skvěle.

V předchozích 14 dnech si postupně všechny děti z 1. stupně vyzkoušely samotestování s testy Lepu a šlo jim to báječně. Taky se všichni ujistili, že štětička v nose hodně lechtáUsmívající se a vsunout ji pak do obálky není problém.

Dneska šli všichni do školy už s jasnou představou, že je nic nepřekvapí...

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.4.2021 15:01  •  Přečteno: 128x

Konzultace pro maturanty

Milí studenti,

připomínáme, že od 26.4. můžete využít skupinové konzultace jako součást přípravy k maturitní zkoušce.

Těšíme se shledanou

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.4.2021 9:39  •  Přečteno: 112x

Streetbus Uličník – nízkoprahový klub

Autobus, který pomáhá dětem a mláděži na území městské části Praha 4 bude od příštího týdne jezdit nejen každou sudou středu k ZŠ Poláčkova , ale poprvé se objeví 28.4. také u ZŠ Jílovská, kam bude v liché středy nově jezdit, a to do konce školního roku a pak následně od září do prosince 2021.

Provozní doba klubu je od 13 do 18 hodin.

A jaká je činnost klubu?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 22.4.2021 13:27  •  Přečteno: 128x

Strana:  1 2 3 4 5 6   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent