Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Termíny akcí

Termíny akcí ZŠ 2023/2024

 Třídní schůzky ZŠ

 13. 9. 2023, 22. 11. 2023, 17. 4. 2024
 5. 6. 2024 - budoucí první třídy

 Pohovorové hodiny ZŠ
 po třídních schůzkách
 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

 23. 1. 2024 (8 - 12 hod.)
 19. 3. 2024 (8 - 12 hod.)

 Den otevřených dveří - školní družina a zájmová činnost  27. 11. 2023 - 1.12. 2024 (odpoledne)
 Den otevřených dveří ZŠ  2. 11. 2023, 21. 2. 2024, 23. 4. 2024 vše 8 - 12 hod.
 Zápis do 1. třídy  10. a 11. dubna 2024
Adaptační kurz  pro 6 a 7 ročník - 18. - 22. 9. 2023 (Podhradí, Ledeč nad Sázavou)
OZP

 13. - 17.5. 2024 - 1. - 3. třída, Dolní Maxov 

 13. - 17.5. 2024 - 6. - 9. třída, Stará Živohošť

 20. - 24.4. 2024 - 4., 5. třída, Máchovo jezero (Termit)

LVK a zimní OZP

 4. a 5. ročník - 11. - 15.3. 2024 (Boží Dar) - zimní OZP

 7. a 8. ročníky - 18. - 22. 3. 2024 (Benecko) - LVK

 Vánoční besídka školy

 12. 12. 2023 – (jarmark) besídka 1. - 5. třída  - 1. stupeň
 13. 12. 2023 – besídka 6. - 9. třída - 2. stupeň

 Sběr  říjen, únor, duben , červen
 Schola Pragensis  23. - 25. 11. 2023


Vydáno: 3.9.2023 10:21 | 
Přečteno: 1443x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent